خدمات ما

پس از عقد قرارداد توسط گروه مهندسی آسمان، واحد اجرایی با مشتری تماس و در صورتیکه پروژه جهت اندازه گیری آماده باشد کارشناس فنی به محل پروژه مراجعه و نسبت به اندازه گیری و ارائه مشاوره صحیح و فنی به مشتری اقدام می نماید. پس از آن، ابعاد و نقشه ها را بصورت کتبی در فرم های از پیش تعیین شده (که این فرم ها شامل فرم تاییدیه نهایی سفارش، فرم تاییدیه رنگ و نوع شیشه، دیتیل نصب پنجره هاوفرم نقشه تیپ بندی پنجره ها می باشدکه در پیوست است.) در محل پروژه تکمیل و یا اینکه در شرکت نقشه ها را با مقیاس ترسیم و پس از تکمیل، برای مشتری ارسال و مشتری پس از بررسی دقیق و اعمال نظر، برگه ها را تایید و جهت ساخت به شرکت اعلام می نماید. سپس کارشناس فنی تمام مشخصات پنجره ها را در فرم جزئیات ساخت وارد نموده و به کنترل پروژه و سپس به کارخانه جهت ساخت ارجاع می شود.

1.    ابعاد اولیه توسط مشتری گرفته می شود : 
الف- توسط مشتری این ابعاد داده می شود
ب- از پلان ساختمان این ابعاد برداشت می گردد
ج- توسط اندازه گیر 
2.    طراحی و کوتیشن اولیه شامل نوع باز شو ، ابعاد و نوع شیشه 
3.    حضور مشتری در دفتر جهت ثبت قرارداد
4.    اندازه گیری نهایی 
5.    تأیید تیپ بازشو توسط مشتری
6.    صدور مجوز تولید
7.    تولید پنجره و شیشه در کارخانه
8.    مجوز خروج کالا از انبار
9.    ارسال به آدرس پروژه 
10.     نصب
11.     اخذ رضایت نامه و تأیید مشتری

پس از عقد قرارداد توسط گروه مهندسی آسمان، واحد اجرایی با مشتری تماس و در صورتیکه پروژه جهت اندازه گیری آماده باشد کارشناس فنی به محل پروژه مراجعه و نسبت به اندازه گیری و ارائه مشاوره صحیح و فنی به مشتری اقدام می نماید. پس از آن، ابعاد و نقشه ها را بصورت کتبی در فرم های از پیش تعیین شده (که این فرم ها شامل فرم تاییدیه نهایی سفارش، فرم تاییدیه رنگ و نوع شیشه، دیتیل نصب پنجره ها و فرم نقشه تیپ بندی پنجره ها می باشد که در پیوست است.) در محل پروژه تکمیل و یا اینکه در شرکت نقشه ها را با مقیاس ترسیم و پس از تکمیل، برای مشتری ارسال و مشتری پس از بررسی دقیق و اعمال نظر، برگه ها را تایید و جهت ساخت به شرکت اعلام می نماید. سپس کارشناس فنی تمام مشخصات پنجره ها را در فرم جزئیات ساخت وارد نموده و به کنترل پروژه و سپس به کارخانه جهت ساخت ارجاع می شود.

لازم است که در مرحله ابعاد برداری درب و پنجره آلومینیوم، مشاوره کامل و صحیح به مشتری ارائه شود. چرا که ارائه مشاوره صحیح که منطبق بر نیاز مشتری و بر مبنای امکانات و توانایی ها و محدودیت های شرکت باشد و به دنبال آن ساخت محصول بر طبق مشاوره صحیح فوق باعث اجرا و نصب بدون اشکال پروژه و نهایتاً انجام پروژه  در قالب زمان پیش­بینی شده قرارداد می شود. همچنین در برخی موارد باعث جلوگیری از صدور اصلاحیه ­ها و دوباره کاری ها می شود. به منظور مشاوره صحیح به مشتری، داشتن اطلاعات کافی از سیستم های مختلف درب و پنجره شرکت و مقاطع اختصاصی ضروری می ­باشد.

پروژه­ ها در صورتی آماده اندازه گیری می ­باشند که کلیه فریم­ های فلزی نصب و اطراف آنها با مصالح بنایی پر شده باشد و نازک کاری داخل و همچنین کف سازی ها انجام شده باشد

در صورتی که دور فریم ها خالی باشد و یا کف سازی دربها انجام نشده باشد و یا اینکه فریم ها روی زمین باشد اندازه گیری انجام نشود. چنانچه مشتری اصرار به اندازه گیری دارد تمام اندازه ها می بایست به تایید مشتری برسد. ضمن اینکه به مشتری بصورت کتبی اعلام شود که مشکلات احتمالی که در هنگام نصب بوجود خواهد آمد از قبیل تغییر در ابعاد و شکم دادن پروفیل ها و عدم قابلیت نصب فیلر زیر پنجره و یا امکان جابجایی فریم ها بهتر می باشد که پس از آماده سازی کارگاه اندازه گیری انجام شود

در برخی از پروژه­ ها از فریم فلزی استفاده نمی­ شود و پنجره­ ها روی سنگ نصب می ­شود که در این صورت ناگونیایی می­ بایست بررسی گردد (از نقاط مختلف ابعاد برداری شود) و در صورت ناگونیا بودن سنگ می ­بایست از روکوب استفاده شود. همچنین نصب روی سنگ با پیچ رولپلاک خواهد بود و می ­بایست به مشتری اطلاع داده شود که هزینه نصب بالا می رود

1- به هیچ عنوان پنجره روی گچ نصب نخواهد شد .

2- پنجره ها روی پانل های فلزی سیمان و کاشی نیز نصب می شوند. ( لوورها روی سیمان نصب نشوند ) فریم ­های فلزی می بایست متناسب با نوع سیستم پنجره انتخاب شود .