تیر 13, 1401

روش ساخت ترمال بریک

یکی از نقاط ضعف پنجره های آلومینیومی ضریب انتقال حرارت بالا این نوع از پنجره ها می باشد که برای رفع این نقیصه محصول جدیدی

بیشتر بدانید