مراحل اجرایی

 

                                                                   نمای کامپوزیت

تیم طراحی گروه مهندسی آسمان با توجه به نقشه های مورد تایید کارفرما اقدام به تهیه نقشه های اجرایی جهت آغاز به کار عملیات نصب ورقکامپوزیتمی کنند. این نقشه

ها شامل نقشه های اجرای زیر سازی ورق کامپوزیت، فریم لس، کرتین وال، ساندویچ پنل دکوراتیو و ..... و نیز نقشه های تولید و نصب ورق کامپوزیت، فریم لس و... می باشد.

عملیات اجرایی گروه مهندسی آسمان با پیاده سازی و اجرای کمر بندهای نگه دارنده زیر سازی  آغاز می شود و سپس با نصب پروفیل های آهنی و آلومینیومی ادامه مییابد.

ورق های کامپوزیت به صورت نیمه جعبه روی نما نصب می شوند. برای تهیه این ورق ها از دستگاه CNC استفاده میشود که دقت و سرعت زیادی در تولید ورق کامپوزیت

دارد. سپس بعد از تولید و مونتاژ  ورق های کامپوزیت ورق در جای خود نصب می شود.

 

خدمات گروه مهندسی آسمان در بخش اجرا:

  •   طراحی فاز 2 نما توسط کادر مجرب متشکل از مهندسین
  •  استفاده و بهره گیری از آخرین تکنولوژی تولید ورق کامپوزيت ، اعم از برش و شیار با دستگاه های CNC
  •  اجرای سيستم های مختلف نصب ورق کامپوزيت فيکس، هنگ و .. با توجه به شرایط خاص ساختمان
  •  نورد با دستگاه نورد به طول 3 متر و دستگاه های پرس ورق کامپوزيت جهت فرم های خاص
  •  آب بندی نما با متریال اختصاصی اعم از لاستیک های درز بندی،چسب های مخصوص،تسمه و غیره 
  •  استيفنرهای از پیش تولید شده جهت جلوگيری از اعوجاج مدول های بزرگ و اجرای سيستم های تعلیق ورق در نمای کامپوزیت
  •  کنترل پروژه توسط ابزار دقيق در طی مراحل اجر