سیستم نرده شیشه ای (verandah fence system)

هندریل های شیشه ای شرکت آسمان با بهره گیری از پروفیل های  شیشه گیر آلومینیومی Glass holder خاصی که توان نگهداری شیشه به عنوان جانپناه تراس ها ، ویدها و پله ها را دارا می باشد ، با ایجاد محیطی همشکل و شفاف با نمایی باز می تواند نظر بسیاری از معماران و آرشتیکتها را برآورده سازد .

شیشه های مورد استفاده در این سیستم می تواند به صورت لمینیت و سکوریت می باشد. و به لحاظ شیه گیرهای قدرتمندی که نگهدانده اصلی دیواره های شیشه ای است ؛ توان مقاومت فشار جانبی از kg200 الی  kg400 را داراست.

در این سیستم پس از نصب شیشه گیرهای آلومینیوم با فواصل معین و استقرار شیشه ها با نصب اکسوسوری مخصوص در محل خود جای گرفته و سپس پوشش نهایی با روکش و دست انداز آلومینیومی یکنواخت بر روی کار نصب می گردد. همچنین امکان رنگ پذیری بر اساس کد Ral و یا پوشش های ویژه به صورت آنادیزینگ مات و براق بر روی کاور و هندریل نهایی می باشد.

انواع نرده شیشه ای

هندریل اکسپوز ( روکار ) ؛ کلیه پروفیلهای شیشه گیر با کاورینگ آلومینیومی در این سیستم کاملا مشهود میباشد .

هندریل دفنی ( توکار ) ؛ پروفیل های شیشه گیر در این سیستم در محفظه ای که داخل زمین تعبیه گردیده نصب و قسمت پایین به صورت فریم لس یا دفنی خواهد بود .

 

پنجره ترمال بریک