با ورود در و پنجره های آلومینیومی به صنعت ساختمان بسیاری از مشکلات پیشین حل شد. مقاومت مناسب این پنجره ها به نسبت پنجره های چوبی ، نازکتر و سبکتر بودن نسبت به آهنی ها و مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدن ، آنها را نسبت به پنجره های دیگر در موقعیت بهتری قرار داد. اتصال مکانیکی گوشه های در و پنجره های آلومینیومی باعث تغییر شکل آنها می شود و در صورت خراشیدگی در بدنه پنجره ، غیر قابل ترمیم خواهد بود.    پنجره ترمال بریک

      در و پنجره الومینیوم

بيشترين سهم از بار حرارتي کل ساختمان مربوط به ديوار خارجي (۴۲٪) مي باشد.

 سهم شکاف ها و درزهاي موجود در درب و پنجره ها (۲۴٪) مي باشد.

 سهم شيشه ها در اتلاف حرارتي (۱۹٪)مي باشد.

 تلفات حرارتي از سقف و کف ساختمان نيز به ترتيب ۸٪ و ۷٪ از بار حرارتي ساختمان را شامل مي شوند.