طراحی نمای کرتین وال

1401-07-06 23:19

در طراحی سازه باید تمامی بارهای اعمال شده بر روی کرتین وال لحاظ گردد. یه طوریکه کرتین وال بتواند تمامی بارهایی را که بر روی آن اعمال می شود را متحمل گردد و علاوه بر آن عایق بودن آن نیز حفظ گردد.
به طور کلی بارهای اعمال شده بر روی نمای کرتین وال آلومینیومی شامل:
بار ناشی از فشار باد
بار ناشی از فشار زلزله
بار ناشی از فشار حرارت
بار ناشی از فشار انفجار
بار ناشی از فشار برف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.