مزایای اجرای مبحث 19 ساختمان

1401-05-26 23:52

اغلب افراد بر این باورند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باعث افزایش هزینه های ساختمان می شود این در حالی است که چنانچه این مبحث بدرستی انجام پذیرد نه تنها هزینه های ساخت را کاهش می دهد بلکه با صرفه جویی های به عمل امده در طول زمان برای مصرف کننده سوداوری نیز خواهد داشت. به طور کلی از مزایای اجرای مبحث 19 ساختمان میتوان موارد زیر را نام برد.
1- افزایش رفاه جامعه در نتیجه مصرف درست انرژی
2- توزیع متعادل حرارت
3-کاهش ظرفیت سیستم گرمایش و یرمایش تا 40%
4- کاهش 50%مصرف سوخت و کاهش آلودگی ناشی از آن
5-کمک به اقتصاد کشور

 در و پنجره آلومینیوم  شرکت مهندسی آسمان یکی از بهترین در و پنجره های آلومینیومی موجود در بازار است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.