پنجره قوسی

1401-05-24 11:11
در و پنجره الومینیوم

در و پنجره الومینیوم

 

در یک پنجره (قوسی) نیمه تحتانی پنجره به شکل مستطیلی است در حالیکه نیمه بالایی به صورت قوس یا نیم دایره است.
پنجره های قوسی با کنار هم قرار دادن گوشه های صاف مستطیلی با دیوارها مستقیم نوعی تضاد را به وجود میآورند.
پنجره های قوسی را میتوان به نحوی تنظیم کرد که اجازه ورود هوای تازه را به اتاق بدهد، یا اینکه تنها برای ورود نور به اتاق تنظیم شود.
یکی از راه های رایج برای بهبود کیفیت طراحی در پنجره های قوسی شکل استفاده از شبکه ها (گریدها) است. شبکه ها وادارهایی هستند که پنجره ها را به صفحات کوچکتر برای به وجود آوردن زیبایی هرچه بیشتر تقسیم بندی میکنند. شبکه ها همچنین در نماهای بیرونی و داخلی برای شبیه سازی بهتر نورهای دسته دسته شده در دسترس هستند، در حالیکه شبکه های داخلی حتی نظافت شیشه ها را نیز تسهیل می-کنند.

 پنجره ترمال بریک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.