چرا قیمت به اولویت اصلی خریدار تبدیل شده است؟

1401-05-24 10:57
در و پنجره آلومینیوم

 

                                                               در و پنجره آلومینیوم

کاهش نقدینگی در پروژه های ساختمانی و رکود معاملات مسکن در این ایام، باعث کاهش مشتریان پنجره هاي دوجداره و درنتیجه افزایش میزان رقابت میان شرکتهای تولیدکننده شده

است.این امر سبب بر جای گذاشتن اثرات منفی زیادی شده، به گونه ای که به افت شدید قیمتهای فروش منجر شده است. این شرایط برخی از متولیان و تولیدکنندگان پروفیل را بر آن  

داشته که در خصوص محاسبات بهای تمام شده اقداماتی سنجیده انجام دهند، که البته قابل تقدیر است؛ اما آنچه که نتوانسته بهبود قابل توجهی در این رقابت ایجاد کند،عدم توجه به

این نکتهاست که چرا پارامتر قیمتی بر هر امر دیگری تا این حدبرتری یافته است یافته است؟

پنجره ترمال بریک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.