مقدار صرفه جویی در انرژی برای یک واحد مسکونی

1401-05-27 00:03

برای بررسی میزان تاثیر استفاده از پنجره عایق در کاهش مصرف سوخت ، کاهش آلودگی هوا و سایر مزایای آن با ذکر مثال و ارائه آمار و ارقام به بررسی دقیق تر موضوع می پردازیم. در این مثال خطای کمتری را شاهد باشیم . در این مثال سعی شده است از پارامترهای میانی و حد واسط استفاده شود تا میزان خطای کمتری را شاهد باشیم. مثال ارائه شده از یک واحد مسکونی در شهر تهران انتخاب شده که تقریبا می توان آن را نمونه متوسط واحد های ساخته شده در شهرهای بزرگ و کوچک محسوب کرد. باتوجه به این موضوع که معمولا در شهرهای برگ اجرای واحدهایی با متراژ پایین تر و در شهرهای کوچک تر واحد با متراژ بالاتر ساخته می شود ، این واحد انتخاب شده که مشخصات آن به صورت خلاصه چنین است :

مساحت 100 مترمربع 

مساحت پنجره ها 15.57 مترمربع   

تعداد پنجره ها 7 عدد ارتفاع سقف 2.7 متر 

 مساحت دیوارهای خارجی 15 مترمربع

زمستان : دمای آسایش داخل 24 درجه سانتی گراد ، دمای متوسط بیرون 4 درجه سانتی گراد ، اختلاف زمستانه 20 درجه کلوین

تابستان : دمای آسایش داخل 26 درجه سانتی گراد ، دمای متوسط بیرون 36 درجه سانتی گراد ، اختلاف تابستانه 10 درجه کلوین

الف- پنجره معمولی تکجداره :

اتلاف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در زمستان :

Q=UACT(1.8×5.8+0.45×7.5) ×20×7=1934.1W

اتلاف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در تابستان :

Q=UACT(1.8×5.8+0.45×7.5) ×10×7=967.05W

ب- پنجره آلومینیومی با شیشه  دوجداره :

اتلاف حرارتی ازکل پنجره های آلومینیومی در زمستان : 1178.1W

اتلاف حرارتی ازکل پنجره های آلومینیومی در تابستان : 589.05W

الف- بار حرارتی پنجره معمولی تکجداره :

در زمستان ( همه پنجره های واحد )

QTW=Q×H=1934.1×20=38.682 KWHR/DAY

در تابستان ( همه پنجره های واحد )

QTW=Q×H=967.05×12=11.605 KWHR/DAY

ب- بار حرارتی پنجره آلومینیومی با شیشه دوجداره :

در زمستان ( همه پنجره های واحد )  230562 KWHR/DAY

در تابستان ( همه پنجره های واحد ) 7.697 KWHR/DAY

نتیجه گیری:

مقایسه فوق نشان میدهد که در صورت استفاده از پنجره دوجداره آلومینیومی به میزان 58 درصد ( در زمستان و تابستان ) کاهش مصرف انرژی نسبت به استفاده از پنجره معمولی تک جداره خواهیم داشت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.