نصب و نکات اجرایی در اتصالات نمای کرتین وال

1401-05-24 12:26
111111111
نکات اجرایی در اتصالات نمای کرتین وال
هدف از ارائه این مقاله، توضیح نکات اجرایی اتصالات نمای کرتین وال برای یک پروژه معمولی می‌باشد. هرچند که هر پروژه‌ای، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد که برای اندازه‌گیری، طراحی و نصب آن می‌بایست از یک متخصص مجرب بهره‌مند شد.
از دیدگاه مهندسی قبل از پیاده‌سازی هر پروژه‌ای، امکان پذیر بودن آن را با توجه به شرایط مکانی، مالی و تکنولوژی موجود می‌بایست بررسی نمود. بطور مثال، همانطور که قبل از ساخت یک ساختمان، طراحی آن بر اساس شرایط کاربری، محیطی، مالی و تکنولوژی موجود انجام می‌گیرد برای اجرای یک نمای کرتین وال، اندازه‌گیری دقیق، معیارهای طراحی و مشخصات پروژه، توصیه‌های کارخانه سازنده و جزئیات اجرایی کرتین وال نیز مورد نیاز می‌باشد.
اولین بخش در طراحی کرتین وال، اندازه‌گیری اضلاع سطح نمای شیشه‌ای می‌باشد که این کار با روش اندازه‌گیری لیزری انجام می‌گیرد. در این بخش، ابعاد دقیق سطح بازشو با لحاظ کردن فضای تنظیم به میزان 20 میلیمتر در راستای ارتفاع و 12 میلیمتر در راستای طولی نمای کرتین وال اندازه‌گیری می‌‌گردد.
دومین بخش در طراحی کرتین وال، با توجه به ابعاد دقیق بدست آمده، در نظر گرفتن ملاحظات طراحی، سازه‌ای و اجرایی شامل تعیین تعداد و ابعاد دهانه‌های افقی و قائم، انتخاب سیستم سازه‌ای، مشخصات متریال و دیتایل اتصالات مکانیکی برای نمای کرتین وال می‌باشد.
111111111
اما مهمترین بخش در اجرای یک نمای کرتین وال، جزئیات عایق‌بندی هوا و آب در بین قطعات سیستم و مخصوصاً در محل اتصالات مکانیکی آن می‌باشد. درزگیرهای ماستیک علاوه بر آب‌بندی در محل جداره‌های شیشه‌ها و لبه‌های لامل‌ها،‌ بلکه در محل اتصالات لامل‌های افقی و قائم نیز می‌بایست لحاظ شوند. بدین گونه که لبه‌های لامل‌ها قبل از مونتاژ می‌بایستی با درزگیرهای ماستیک عایق‌بندی شده باشند. همچنین محل سوراخ‌های اتصالات لامل‌های افقی و قائم نیز می‌بایست قبل از نصب پیچ‌ها با درزگیر پر بشوند.

نصب کرتین وال

شکل 2: سیستم سازه‌ای مونتاژ

شکل 2، انواع اتصالات بین لامل‌ها را نشان می‌دهد. در قسمت 1، ماستیک یا نوار درزگیر در محل اتصال لامل افقی یا ترنسم با لامل قائم یا مولیون پیوسته مشخص است. در قسمت 2، اتصال با پیچ بهمراه نوار عایق‌بندی ماستیک در گوشه اتصال را ملاحظه می‌کنید. و در قسمت 3، پلی آمید در محل اتصال لامل‌های افقی و قائم جهت شکست حرارتی و ترمال بریک شدن اتصال مشخص است.
نوع دیگیری از اتصالات، اتصالات انبساطی (درز انقطاع) می‌باشد. این نوع از اتصالات نمای کرتین وال، عموماً می‌بایستی قبل از نصب، ضد آب و عایق‌بندی شده نیز باشد. بدین منظور، نوار عایق‌بندی یا ماستیک استفاده شده می‌بایست به منظور حرکت آزادانه، منعطف باقی بماند. همچنین در این اتصالات می‌بایستی پیوستگی سازه‌ای و استحکام و صلبیت لامل‌ها فراهم بشود. ابعاد درز انقطاع در این نوع اتصالات تابعی از پتانسیل حرکت نسبی تحت بارهای موجود و جانبی بلند مدت همچون باد و زلزله می‌باشد که می‌بایست با مهندس سازه پروژه هماهنگی شود.

333333333333

 شکل 3: انواع اتصال انبساطی

شکل 3، انواع اتصالات انبساطی را نشان می‌دهد. در قسمت 1، آستین لامل قائم یا مولیون پیوسته بهمراه نگهدارنده آن مشخص است. در قسمت 2، درز انقطاع یا انبساطی مشخص شده است. و در قسمت 3، اجرای درزگیر ماستیک پس از مونتاژ را ملاحظه می‌کنید.

کلمات کلیدی: نمای کرتین وال، لامل، مولیون، ماستیک.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.