اخبار عمومی

طراحی نمای کرتین وال

در طراحی سازه باید تمامی بارهای اعمال شده بر روی کرتین وال لحاظ گردد. یه طوریکه کرتین وال بتواند تمامی بارهایی را که بر روی

بیشتر بدانید

درب یا در؟

با بررسی های انجام شده درباره کلمه “در” به معنای “آنچه که بر ورودی یک بنا یا مکان نصب شده است” برای تفاوت گذاشتن با

بیشتر بدانید